Laatupolitiikka
Tuotteiden ja palvelujen laatu asetetaan yrityksen tärkeimmäksi kilpailutekijäksi.
Yrityksen tulee tarjota tuotteita, jotka:
  • täyttävät ostajien odotukset ja vastaavat selvästi määriteltyä tarvetta
  • ovat voimassaolevien turvallisuussäännösten ja lakien mukaisia sekä täyttävät soveltuvien standardien ja spesifikaatioiden vaatimukset
  • pidetään tarjolla kilpailukykyisin hinnoin ja saadaan tuotetuksi voittoa tuovin kustannuksin
  • toimitetaan sopimusten mukaisesti oikeaan aikaan ja oikean laatuisina
  • asiakkailleen yritys toimittaa vain virheettömiä tuotteita ja toiminnallaan yrityksen tulee saavuttaa aukoton asiakastyytyväisyys
Edellä kuvattu laatupolitiikka on yhdensuuntainen yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelun kanssa.
Laatupolitiikan toteutumista valvotaan asiakas- ja tuotekohtaisissa sopimus- ja suunnittelukatselmuksissa ja tulokset todennetaan tapauskohtaisesti määritellyillä tarkastuksilla, testeillä ja koeajoilla sekä riittävällä seurannalla.
Menetelmät on kuvattu yrityksen laatujärjestelmässä, jonka ylläpito ja jatkuva kehittäminen tekevät siitä välineen, jolla varmistetaan yllämainitun laatupolitiikan toteutuminen.
Laatujärjestelmän toimivuutta seurataan sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla.

Ympäristöpolitiikka
  • Otamme liiketoiminnassa huomioon tuotteiden ja toiminnan ympäristö- näkökohdat. Täytämme kaikki ympäristövaatimukset ja otamme huomioon asiakkaittemme palautteen. Luomme tarvittaessa omat ohjeet ja standardit mikäli valmiita sääntöjä ei ole olemassa.
  • Parannamme jatkuvasti ympäristötoimintaamme ja optimoimme resurssien käytön ja tavoitteenamme on käyttää luonnolle ystävällisiä aineita ja kierrätystä.
  • Optimoimme toimintaprosessimme ja kehitämme tuotevalikoimaamme sekä valitsemme uudet tuotteet ja palvelut tavoitteenamme mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.
  • Koulutamme ja motivoimme työntekijöitämme aktiivisesti sitoutumaan lisääntyvään ympäristövastuuseen.
  • Otamme huomioon ympäristöasioiden terveys- ja turvallisuusnäkökohdat.

 

 

 

Yritys
Laatu ja luotettavuus
Tuotteet
Mainos
Yhteystiedot
Ajo-ohje ja kartta

 

Kymen Porakopale Oy
Varastokatu 3
45200 Kouvola

Puh. (05) 321 2366
Faksi (05) 321 2647